‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat er maar 1 de waarheid spreekt tussen het OM en mij, en dat ben ik’ I

Vanmorgen droeg Officier van justitie Betty Wind namens het Openbaar
Ministerie een reactie voor op de verklaring van Peter La Serpe. Hierna
kon Mr. Nico Meijering, de advocaat van Ali Akgün, reageren. Ook Mr.
Sander Janssen, de tweede advocaat van Jesse Remmers, reageerde op het
OM, oa met een aantal verzoeken. Daar was gelukkig nog tijd voor, omdat
de verklaring van het OM beperkt bleef tot een paar uur, anders had dit
Donderdag gemoeten. Nadat de zitting was geopend meldde
rechtbankvoorzitter Lauwaars eerst nog dat er stukken waren
binnengekomen van Dhr. Van der Bel, voormalig hoofd van Team Getuige
Bescherming (TGB). Mr. Jan Peter van Schaik, de advocaat van Peter La
Serpe, werd in de gelegenheid gesteld deze eerst door te lezen. Na een
eerste schorsing van 10 minuten kon de zitting echt beginnen. De tribune
was rijkelijk gevuld, de verwachtingen hooggespannen. Wat zou het OM nu
tegen de verklaring van La Serpe in kunnen bengen? Dat komt op het
volgende neer:

Samengevat:
Het OM betreurt allereerst dat La Serpe de beslissing heeft genomen zijn
ongenoegen in de strafzaak te ventileren. Dat kan nadelige gevolgen
hebben voor zijn eigen veiligheid alsook die van anderen en kan hem in
deze strafzaak niet brengen wat hij ervan hoopt. In de reactie is
gezocht naar een evenwicht en is het zwaartepunt bij het belang van de
veiligheid van de kroongetuige komen te liggen. Vorige week had Betty
Wind al aangegeven dat het verhaal zonder meer twee kanten heeft en dat
is volgens haar ook beslist het geval. Dat blijkt uit twee
processen-verbaal door de huidige en de voormalige officier van justitie
belast met het getuigenbescherming. Ook is er een toelichting van
CIE-officier Mr. Sander de Haas over zijn rol in 2006.

La Serpe heeft het TGB als een onprofessionele organisatie neergezet,
die niet voor de veiligheid van hemzelf, zijn familie en andere
bedreigde getuigen kan zorgdragen. Dit beeld is onjuist en onterecht,
aldus Wind. Er zijn natuurlijk ook tientallen getuigen die wel tevreden
zijn onder de hoede van het TGB. Juist omdat de ontevreden personen de
media opzoeken onstaat er een onjuist beeld dat het systeem niet deugd.
Het is een misvatting dat de getuige een makkelijk leventje in luxe
krijgt als beschermde getuige. Het doel is wel de getuige een nieuw
sociaal economisch bestaan op te bouwen, maar dat is moeilijk en vergt
veel van de getuige. De voorwaarden om dit te kunnen doen op een
verantwoorde wijze worden geschapen door het TGB. De manier waarop, de
locaties, de wijze waarop de detentie ten uitvoer wordt gelegd en de
periode na detentie waarin de getuige in staat wordt gesteld een ander
leven op te bouwen, dient natuurlijk geheim te blijven. Daar kan het OM
dus weinig over zeggen.

Het is volgens Mr. Betty Wind begrijpelijk dat de verdachte invloed wil
uitoefenen tot op detailniveau. Het is ook niet niks is je hele leven in
handen van een overheidsinstantie te moeten leggen in een situatie van
grote onzekerheid en onduidelijkheid over je toekomst. En het is nl een
normale menselijke behoefte zelf te willen bepalen en te weten waar men
aan toe is. Een vroegtijdig kijkje in de keuken kan echter nog niet
gegeven worden, daar er altijd een mogelijkheid bestaat dat een getuige
tussentijds afhaakt en dat dan de werkwijzen van het TGB dan op straat
komen te liggen met alle risico’s van dien.

Een tweede punt is dat de omstandigheden continu veranderen en dat een
concreet plan pas kort voor de getuige aan een nieuw leven gaat beginnen
bekend worden gemaakt. Het zou bv kunnen dat een persoon uit de hoek
waarvan dreiging wordt verwacht zich in het land kan vestigen of een
vakantiehuis koopt waar de bedreigde getuige zich aanvankelijk zou
vestigen. In zo’n geval veranderd de hele zaak. Getuigebescherming is
dus maatwerk, toegesneden op een bepaalde persoon, in een bepaalde
situatie op een bepaald moment en variëert derhalve in duur en
intensiteit. In het licht hiervan zou ieder moeten begrijpen dat er nog
geen gedetailleerde alomvattende afspraken gemaakt konden worden. De
term ‘intentieverklaring’ is ook niet voor niets gekozen.

Er is, anders dan de kroongtuige stelt, nooit sprake geweest van een
financiële overeenstemming tussen Mr. De Haas en Peter La Serpe. Er is
wel een gesprek geweest waarin La Serpe aangaf te overwegen zich terug
te trekken toen hij er niet uit leek te komen in besprekingen met
TGB-officier Van der Bel. Na het gesprek, waarin La Serpe aangaf een
nieuw voorstel te willen doen, gaf Mr. De Haas aan dit voorstel over te
zullen brengen aan TGB-officier Van der Bel. Van een financiële
overeenstemming tussen De Haas en La Serpe is echter nooit sprake
geweest. Uit het proces-verbaal van Mr. Van der Bel blijkt dat het om
een intentieverklaring gaat en niet om een intentieovereenkomst. De
verklaring is niet verdwenen. Het document is goedgekeurd door het
College van procureurs-generaal en de Minister van Justitie. Het is dus
nog gewoon aanwezig.

De geheimhoudersgesprekken zijn volgens Mr. Betty Wind nooit op papier
uitgewerkt en zijn in opdracht van Mr. De Haas vernietigd. Daar is een
proces-verbaal over opgemaakt. De wijze waarop ze zijn vernietigd en de
vernietigingsbevelen zijn aan het procesdossier van La Serpe toegevoegd.
Dit was in een periode in het najaar van 2006. Jesse Remmers had een
keer een bedreiging geuit richting La Serpe en omdat men geen nummer van
Jesse had, die in Marokko verbleef op dat moment, had men besloten de
telefoon van La Serpe, die overigens beschikbaar was gesteld door de
CIE, te tappen. Hierna zijn de telefoongesprekken van La Serpe niet meer
getapt in het kader van strafvordering. De op 20 Februari 2007
ondertekende deal met het OM is op geen enkele wijze beïnvloed door
gesprekken vanaf 2 Februari 2007. De voorgenomen overeenkomst lag nl al
bij het college van procureurs-generaal en Minister van Justitie. Op 31
Januari is al ingestemd met de deal. Na die tijd is er dus sowieso niets
gewijzigd

Dit bericht werd geplaatst in Liquidatie proces en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s