‘De eerste keer dat het OM deze regeling gebruikt, loopt het al mis’ II

1 – De rechtbank wordt geacht in de zaken van de verdachten tegen wie de verklaringen van de kroongetuige worden ingebracht, de inhoud en totstandkoming van de overeenkomst met de kroongetuige kritisch te toetsen en zich een oordeel te vormen over de rechtmatigheid van de overeenkomst;
2 – Van het Openbaar Ministerie wordt verwacht dat deze ten behoeve van deze toets alle relevante stukken aan het procesdossier toevoegd, en in het bijzonder proces-verbaal opmaakt van alle gemaakte afspraken met de kroongetuige, ook en vooral wanneer dit afspraken betreft die niet zijn opgenomen in de overeenkomst;
3 – Het op enigerlei wijze onderhandelen door het Openbaar Ministerie met de kroongetuige over een financiële vergoeding in welke vorm dan ook, wordt door de wetgever zeer nadrukkelijk afgewezen.

Hierna ging Mr. Janssen nog in op de besprekingen tussen La Serpe en CIE-officier van justitie Mr. Sander de Haas. Hij omschreef enkele punten waarop volgens de raadsman in strijd met de waarheid is verklaard door De Haas en anderzijds het OM. Zo zou La Serpe gaandeweg het afleggen van verklaringen zijn gestopt met het doen van financiële eisen, aldus een verklaring van De Haas bij de Rechter-commissaris. La Serpe is nl helemaal niet gestopt met het doen van uitlatingen aangaande zijn financiële verwachtingen gaandeweg het afleggen van zijn verklaringen. Sterker nog, ná het afleggen van al die verklaringen heeft La Serpe nadrukkelijk onderhandeld met de heer De Haas omtrent zijn financiële verwachtingen.

Met de kennis van nu is de verwijzing van De Haas naar de deal, waarin ter bevestiging van zijn verklaring geen sprake zou zijn van financiële tegemoetkomingen, zelfs als misleidend aan te merken, nu De Haas nalaat te vermelden dat er buiten de deal een intentieovereenkomst met de heer La Serpe is gesloten waarin die financiële tegemoetkomingen, waarover hij wel na die verklaringen met La Serpe heeft gesproken, wel degelijk zijn vastgelegd. De Haas dient dan ook verhoord te worden.

De Haas is tenslotte betrokken bij het tot stand komen van de deal. De verdediging heeft concrete aanwijzingen aangetroffen dat de OM-deal beïnvloed is geweest door de TGB-intentieverklaring. Dat ligt voor de hand aangezien die interntieverklaring immers tot stand is gekomen na onderhandelingen met De Haas en diezelfde De Haas vervolgens de OM-deal met La Serpe sluit waarbij het wel vreemd zou zijn als die OM-deal met de intentieverklaring in tegenspraak zou zijn.

Tot slot, Janssen: Ik denk dat het belang niet te onderschatten is. Er is jarenlang overleg gepleegd. De 1e keer dat het OM deze regeling gebruikt, loopt het al mis. Daarbij gaat het om een zaak waarbij alle verdachten op een zeer hoge strafeis van het OM kunnen rekenen. In de zaak Remmers zou hij kunnen rekenen op een forse, mischien wel de meest forse eis van het OM die ons wetboek kent. Juist in deze zaak blijkt nu dat er ernstig getwijfeld moet worden aan het naleven van de do’s en don’ts op het gebied van de kroongetuigeregeling zoals de wetgever die gedurende die lange periode heeft willen inbouwen, en hebben sleutelfiguren in de vorm van de officieren van justitie op zijn best stelselmatig geen openheid van zaken gegeven waar dit wetteliijk gezien wel gemoeten had en op z’n slechtst onvolledig, onjuist of in strijd met de werkelijkheid is geverbaliseerd en verklaard over de meest elementaire fase van de totstandkoming van de overeenkomst met deze kroongetuige.

De rechtbank wordt verzocht de volgende personen als getuigen te horen. De betrokken officieren van justitie De Haas, Van der Bel en Verwiel. Dit op de zitting van 20 April a.s. teneinde te worden gehoord door de verdediging en de rechtbank over al het voorgaande, waarmee de ziitingscapaciteit optimaal kan worden benut en deze kwestie nu eindelijk zonder verder tijdverlies definitief uitgezocht en afgesloten kan worden. Ik persisteer bij de verzoeken. Nee, ik sluit mij niet aan bij de verzoeken van La Serpe, ik heb eigen verzoeken, aldus Janssen.

De raadslieden van de andere verdachten sloten zich aan bij Mr. Nico Meijering en bij Mr. Sander Janssen. Voorzitter Lauwaars meldde dat de rechtbank heeft nagedacht over verzoeken van de verdediging tot het horen van Peter La Serpe. De rechtbank wijst dit verzoek toe. Dat zou de volgende keer zijn, op dinsdag 20 April, als Mr. Jan Peter van Schaik erbij is. La Serpe had wel een mededeling. Hij zou alleen kunnen verklaren over de TGB-deal als hij dispensatie zou krijgen van het OM. Officier van justitie Mr. Betty Wind merkte daarover tot slot op: Hij heeft een geheimhoudingsverplichting. Het is zo goed als zeker dat hij die dispensatie niet zal krijgen……

Zo blijft onduidelijk of we uit de richting van de kroongetuige wel duidelijkheid gaan krijgen, want wat gaat hij over de deal en het bedrag wat daar mee is gemoeid vertellen uiteindelijk? Het lijkt er vooralsnog op dat La Serpe de mond weer wordt gesnoert door Mr. Betty Wind. Wat is nl de uitkomst? Een OM dat een kroongetuige laat vallen, mocht hij teveel zeggen? Het blijft spannend.

Door Bondtehond

Dit bericht werd geplaatst in Liquidatie proces en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s