‘En blij dat we waren, maar niet heus’ I

Tijdens de zitting in de Bunker van Dinsdag 15 Juni, de één na laatste zittingsdag voor de zomervakantie, kwam Mr. Nico Meijering met een flink betoog. Daarin verzocht hij de rechtbank een groot aantal Baja Beach Club-getuigen, die op 3 Juni waren afgewezen door de rechter-commissaris, op één na toch toe te staan. Volgens de raadsman van Ali Akgün is de afwijzing onaanvaardbaar, gelet op de grote verdedigingsbelangen die aan de orde zijn. Verder ingaande op de verdedigingsbelangen is het volgens Meijering duidelijk dat men met de verklaringen van Q5 cliënt Ali Akgün directer bij het verhaal van de Baja Beach Club (BBC) van de drie getuigen, La Serpe, Houtman en Teeven wil betrekken. Met ‘men’ wordt in ieder geval gedoeld op Q5 en het OM dat deze getuige in het proces gelanceerd heeft. Uit alles blijkt dat het OM kennelijk van zins is om een bewijsconstructie op te tuigen aan de hand van deze vier getuigen. Meijering: En blij dat wij waren, maar niet heus…..

Q5

Mr. Nico Meijering: Cliënt Ali Akgün heeft de beschuldigingen van betrokkenheid bij diverse verweten liquidaties van meet af aan altijd krachtig ontkend. Vanuit dat uitgangspunt is reeds in diverse pleitnota’s het volgende kortweg gesignaleerd:

– De kroongetuige heeft in essentie verklaard niet te weten of Ali Akgün nu daadwerkelijk in de BBC betrokkenheid heeft gekend bij vermeense aldaar verstrekte opdrachten tot liquidaties. (Van belang is ook te signaleren dat cliënt in de zaken Houtman en van der Bijl ook van gebrek aan bezwaren ‘opgeheven’ is.);

– Mevrouw Houtman is eerst in een zodanig laat stadium en wel zodanig tegenstrijdig en onwaarachtig over de BBC gaan verklaren, dat het niet anders kan dan dat zij, geïnspireerd door allehande publicaties en de wens om tot een ‘oplossing’ van de zaak Houtman te komen, ‘feiten’ in haar hoofd gezet heeft die niet op werkelijkheid gestoeld zijn;

– De heer Teeven moet zich wel heel erg vergist hebben en eveneens publicaties verward hebben met vermeense herinneringen uit het verleden.

Hoewel zeker nog in een later stadium de beantwoording van de vraag aan de orde zal komen in hoeverre Q5 in essentie daadwerkelijk belastend verklaard heeft over cliënt inzake het BBC-verhaal, strekt deze getuige kennelijk tot doel om dit verhaal nog eens zwaarder te accentueren, of dan toch op zijn minst om de drie getuigen uit het moeras van ongeloofwaardigheid vlot te trekken. Cliënt heeft derhalve een onmetelijk belang om aannemelijk te maken dat Q5 onwaarheden in prosessen-verbaal heeft geslingerd en zich minimaal kennelijk ook weer heeft laten inspireren door allerhande BBC-geklets dat de laatste jaren alleen maar meer en meer zich aan het verspreiden is. De wijze waarop Q5 cliënt in strijd met de waarheid hier in beeld tracht te brengen is gebaseerd op:

– De frequentie waarmee cliënt in een bepaalde periode in de Baja zou zijn gekomen;
– Het gezelschap (Holleeder, Soerel en Turkse bodyguards) waarmee cliënt in de Baja zou zijn gekomen/geweest;
– Hetgeen Q5 zou hebben “opgevangen” vanuit/rondom dit gezelschap;
– Wisselende verklaringen omtrent al dan niet bestaande vriendschap tussen cliënt en Holleeder ( hetgeen prominenter in de 2e helft van de 2e ronde-verklaring naar voren komt);
– Hetgeen Q5 zou hebben “opgevangen” van derden.

Meijering: Alleen reeds hetgeen Q5 verklaard heeft omtrent hetgeen achter de eerste 4 gedachtestreepjes is opgetekend is pertinent onjuist en aldus in strijd met de waarheid. Cliënt kwam, zoals hij ook ter zitting heeft verklaard, in de belangrijkste periode waarover Q5 hier spreekt (midden 2005 tot en met Oktober 2005) niet meer malen per week (of maand) in de BBC. Cliënt is daar in die periode hooguit enkele keren op een (halve) hand te tellen geweest. Het staat hem ook bij dat hij daar rond de twee keer in gezelschap van Soerel heeft verkeerd. Cliënt heeft echter daar beslist niet in het gezelschap van Holleeder verkeerd, wat overigens los staat van de vraag of deze persoon mogelijk ook een keer/moment destijds (tegelijkertijd?) in de BBC kan zijn geweest, hetgeen alsdan buiten medeweten van cliënt om moet zijn geweest.

Hetgeen Q5 hieromtrent heeft verklaard is aldus volledig op fantasie/verzinsels gebaseerd. Het betekent dan ook dat al hetgeen Q5 verklaard heeft omtrent het vermeend “opvangen” van beladen uitlatingen afkomstig van dit gezelschap alsmede de aanwezigheid van cliënt daarbij (die zou hebben “geknikt” volstrekt niet op waarheid gebaseerd is. Hetzelfde geldt overigens voor de verklaringen rondom “Turkse bodyguards”. Cliënt is nimmer in het gezelschap van een of zogenoemde Turkse bodyguards geweest. Ook andere ogenschijnlijke details als de soort drank (Bacardi-cola) die cliënt zou hebben gedronken zijn onjuist.

Het voorgaande betekent dat cliënt extreem groot belang heeft bij het aannemelijk maken van het feit dat die vier onwaarheden ook daadwerkelijk onwaarheden zijn. Hetgeen Q5 verklaard heeft zoals aangehaald achter het vijfde gedachtestreepje, zal minder gemakkelijk aan de hand van getuigen te betwisten zijn. Wij mogen immers niet weten wie die derden zijn van wie Q5 dit allemaal opgevangen/gehoord zou hebben. Ook dit laatste is een reden om de verdediging des te meer ruimte te bieden om wel de eerste vier onwaarheden aan de hand van getuigen te bestrijden.

Mr. Nico Meijering stond vervolgens stil bij een brief van Officier van Justitie mr. Betty Wind. Zij stelde daarin omtrent de hiervoor aangehaalde betwisting door Ali Akgün over hetgeen Q5 verklaard heeft: Deze betwisting is niet in overeenstemmimg met de verklaring van Akgün ter zitting, waar hij onder meer heeft verklaard dat hij regelmatig in de Baja kwam, dat Dino Soerel een goede vriend van hem s en dat hij Holleeder kent.

 

Bondtehond

Dit bericht werd geplaatst in Liquidatie proces en getagged met , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s