Mr. Nico Meijering: ‘Je weet het niet, maar misschien kunnen daarmee levens gespaard worden’

Het Hoger beroep van het liquidatieproces Passage kende afgelopen december een triest dieptepunt met de liquidatie van verdachte Ali Akgün. Zijn vrouw Claudia heeft vandaag een brief voor laten dragen aan het Hof door Ali’s raadsman Mr. Nico Meijering. Omdat een summiere samenvatting geen recht zou doen aan de inhoud, heb ik Claudia’s brief hieronder integraal en in haar eigen woorden weergeven. Daaronder de reeds tijdens vorige zitting aangekondigde reactie op het overlijden van zijn cliënt van Mr. Meijering zelf, die hij aansluitend op het voorlezen van de brief van de vrouw van Ali voordroeg. Ook die heb ik letterlijk weergeven. Ik denk dat verder commentaar overbodig is.

Claudia schrijft:

Eindelijk is er een einde gekomen voor Ali aan dit slopende proces, een einde wat wij niet hebben voorzien.

Graag wil ik als moeder van Ali z’n kinderen wat zeggen en vragen dit is t laatste wat ik kan doen voor onze kinderen en Ali. Wij kunnen het nog steeds niet geloven dat Ali er niet meer is wij zijn heel verdrietig maar ben ook boos, boos op dit hele Passage proces en de oneerlijkheid waarmee dit proces gevoerd word.  >>>

Lees:  HIER DE HELE BRIEF

Claudia

***

Ali’s advocaat Mr. Nico Meijering zei er het volgende over:

Edelgrootachtbaar College,

De heer Aliekber Akgün, geboren te Alkmaar op 18 januari 1974, is op 24 december jl. op 40-jarige leeftijd te Istanbul op gewelddadige wijze om het leven gebracht. De moeder van zijn kinderen bevond zich in een auto achter Akgün op het moment dat hij vermoord werd.

Hij laat drie jonge dochters na: een tweeling in de leeftijd van 9 jaar en zijn jongste van 7 jaar. De jongste wordt begin april 8 jaar.

Haar leeftijd staat praktisch gelijk aan de duur van het Passageproces: Akgün werd de dag na haar geboorte gearresteerd. Hierna heeft hij drie jaar een 8 maanden vastgezeten, waarvan zo’n drie en een half jaar in de extreem zwaar beveiligde EBI te Vught. Er was volgens het OM namelijk informatie gekomen dat hij levensgevaar liep: hij zou mogelijk worden geliquideerd en die liquidatie zou zelfs mogelijk plaats kunnen vinden tijdens detentie.

Reeds tóen heeft Akgün vele malen duidelijk gemaakt dat het niet zo heel gek zou zijn indien mensen hem iets zouden willen aandoen – nu hij immers door het OM beschuldigd werd van betrokkenheid bij een zestal al dan niet voltooide liquidaties. Vind je het gek dat dan vermeende potentiele slachtoffers of nabestaanden zich mogelijk gewelddadig tegen hem zouden willen keren – was zijn veel gehoorde opmerking.

De laatste 20% van zijn leven – waarvan dus een kleine 4 jaar in voorlopige hechtenis onder zware omstandigheden – heeft Akgün gevochten tegen de ernstige beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht in Passage: hij zou zich aldus schuldig hebben gemaakt aan betrokkenheid bij een zestal al dan niet voltooide liquidaties.

De beschuldigingen waren aanvankelijk volledig gebaseerd op verklaringen afgelegd door een kroongetuige: La Serpe.

Deze moordenaar bleek als tegenprestatie niet alleen al na ruim vijf jaar zijn vrijheid terug te krijgen: daarnaast krijgt hij (minimaal) 1,4 miljoen euro van de Staat mee.

Niet alleen heeft de rechtbank in eerste aanleg geoordeeld dat er op onderdelen getwijfeld moest worden aan de betrouwbaarheid (van de verklaringen) van deze kroongetuige: daarnaast is Akgün door de rechtbank volledig vrijgesproken van betrokkenheid bij liquidaties.

Wel is Akgün door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden vanwege witwassen. Volgens het vonnis zou Akgün over crimineel geld hebben beschikt, waaronder gerekend werd (de door Akgün als verweer in stelling gebrachte) gelden afkomstig uit activiteiten als (voetbal) bookmaker.

Bij het opleggen van die straf overwoog de rechtbank dat “verdachtes documentatie (..) weinig gewicht in de schaal legt; het betreft relatief lichte vergrijpen (meestal in de sfeer van illegaal wapenbezit)”. Overigens was hoger beroep tegen dit vonnis aangetekend door Akgün. Niet dat hij alle beschuldigingen inzake het witwassen ontkende, maar wel voor een goed deel.

Anders gezegd: Akgün was nimmer eerder noemenswaardig bij justitie in beeld gekomen.

We hebben hier dus van doen met een man die overmorgen de leeftijd van 41 jaar zou hebben bereikt, niet onherroepelijk veroordeeld was voor witwassen tot een weliswaar pittige straf van 18 maanden, en verder alleen voor relatief lichte vergrijpen met justitie in aanraking was gekomen.

Na zijn invrijheidstelling is hij een nieuw leven gaan opbouwen in Turkije. In de voetballerij was hij inmiddels uitgegroeid tot een voetbalmakelaar van naam.

Ondertussen wist hij als geen ander nog niet klaar te zijn met justitie in Nederland en al helemaal niet met mensen die hem mogelijk wat wilde aandoen. In Passage volhardde het OM immers in de liquidatiebeschuldigingen.

Zo heeft de verdediging op zitting van 23 juni jl. nog een verzoek gedaan waarin de veiligheid van Akgün uitdrukkelijk aan de orde kwam: Ik citeer:

De dreiging vanuit de omgeving van (potentiele) slachtoffers die op de tenlastelegging van Akgün prijkten, is er bij voortduring geweest – ook al was hij vrijgesproken door de rechtbank.

Akgün had er derhalve veel belang bij het spoedig tot een eind brengen van Passage en dat eind was het afgelopen jaar in zicht gekomen.

Tot aan 12 september jl., want toen werd de kroongetuige Ros aangediend.

Wéér een met tegenprestaties gekochte getuige met wéér dezelfde beschuldigingen. Een getuige waarvan het OM direct stelde dat die betrouwbaar zou zijn gebleken, terwijl die getuige verklaringen heeft afgelegd waar reeds op het eerste gezicht een vrachtwagen vol vraagtekens bij te plaatsen was en nog steeds is.

Het zal de omgeving van de personen die Akgün volgens de nieuwe kroongetuige zou hebben willen vermoorden, niet sympathieker jegens Akgün hebben gestemd, terwijl de nachtmerrie Passage weer minstens twee jaar verlengd zou worden.

Het is daarvoor veel vaker gebeurd, maar nog geen drie maanden geleden vertelde Akgün nog dat geluiden hem hadden bereikt dat men hem wilde vermoorden.

Twee dagen vóór zijn dood is hij in Turkije gewaarschuwd voor liquidatiedreiging die direct voortkwam uit de omgeving van een der personen die op de tenlastelegging als (potentiële) slachtoffers voorkomen.

Op 24 december jl. is hij dus vermoord.

Dezelfde avond nog wisten media (zie ook de TV-nieuwsrubrieken) al uitstekend te plaatsen waar de gewelddadige dood van “topcrimineel” Akgün vandaan moest zijn gekomen: zo zou Akgün namelijk bijvoorbeeld “al weer flink bezig zijn geweest in Turkije in de harddrugs”. Op mijn schriftelijke vragen aan betrokken media waar deze informatie op gebaseerd was – kreeg ik onder meer als respons: “zeg jij dan maar waar hij zijn geld dan wel mee verdiende”. Geen beginnen aan.

De meest weerzinwekkende nonsens is verder in de media verschenen en uiteraard ben je volgens die media “topcrimineel” zodra je met vuurwapens om het leven wordt gebracht. Dat betrokkene slechts voor relatief lichte vergrijpen en witwassen veroordeeld was, maakt uiteraard niet uit.

Opmerkelijke was dat nergens de mogelijkheid werd geopperd dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat Akgün vermoord is door individuen uit de directe omgeving van de (potentiele) slachtoffers die op zijn tenlastelegging voorkwamen.

Slachtoffers die Akgün in de ogen van het OM zou hebben willen maken en waarvoor hij door de rechtbank als gezegd is vrijgesproken.

Individuen die overtuigd zijn geraakt van de schuld van Akgün vanwege de niet aflatende beschuldigingen van de zijde van het OM – gebaseerd op kroongetuigen waarmee het OM perse in zee wenste te gaan.

Misschien ook wel vanwege het feit dat er aan de zijde van het OM praktisch nooit een kritisch geluid is te horen als het gaat om de betrouwbaarheid van de kroongetuigen.

Kroongetuigen die wel eens gelogen zouden kunnen hebben. Die misschien wel eens heel érg gelogen zouden kunnen hebben, puur over de ruggen van hun slachtoffers – lees: medeverdachten Passage – heen, nu zij zo’n geweldig belang hadden bij de te verwerven tegenprestaties.

Misschien komt het nog vast te staan dat Akgün inderdaad vermoord is vanwege wraakzuchtigen uit de omgeving van een of meer personen die op zijn tenlastelegging voorkomen. De verdediging zal de ontwikkelingen in Turkije in ieder geval scherp in de gaten houden.

Maar – mede gelet op de krankzinnige speculaties in de media – zou het misschien goed zijn indien ook de mogelijkheid van een dergelijke wraakactie voortkomend uit Passage wordt opengehouden.

En het zou ook goed zijn indien de mogelijkheid wordt opengehouden dan Akgün zich niet schuldig heeft gemaakt aan Passageliquidaties – een mogelijkheid die de rechtbank uitdrukkelijk na 6 jaar procederen óók heeft opengehouden.

Zo onrealistisch zijn die twee mogelijkheden niet.

Die twee mogelijkheden bij elkaar zouden de mogelijkheid opleveren dat het Passageproces al met al – ongetwijfeld onbedoeld – een slachtoffer heeft gemaakt.

Ik weet zeker dat Akgün het zeer op prijs zou stellen indien aan de zijde van het OM én in de media de onschuld aan de zijde van Passageverdachten voor mogelijk wordt gehouden. Misschien moet het OM die mogelijkheid ook eens hardop ventileren, net zoals de mogelijkheid dat aldus de kroongetuigen wel eens niet naar waarheid zouden hebben kunnen verklaard.

Je weet het niet, maar misschien kunnen daarmee levens gespaard worden.

Raadsman

***
Deze teksten aan het Hof werden begin van de middag voorgedragen. Ik kom nog terug op de verdere inhoud van de zitting.De eerstvolgende zitting vindt plaats in het Hof aan het IJdok op vrijdag 23 januari om 9:30, in afwezigheid van de verdachten. Het Hof zal de beslissingen bekend maken op de onderzoekswensen en getuigen-verzoeken van alle procespartijen.

BRON:  Bondtehond bij het liquidatieproces

Dit bericht werd geplaatst in Liquidatie proces en getagged met , , , , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s